Loading...

最新消息

2021-11-25
恭喜由影創碩士班劉嘉紋執導的「反擊」榮獲第四屆「我的未來我做主」微電影大賽金牌獎
恭喜由影創碩士班劉嘉紋執導的「反擊」榮獲第四屆「我的未來我做主」防制毒品暨防治霸凌微電影大賽金牌獎

本片由劉嘉紋執導,集合碩士班二年級同學一同合作完成
編劇/導演  劉嘉紋
製片人       塗涵鈞
副導演       陳可恩
場記          劉冠滎
攝影          周家暐
攝影助理   劉定騫
燈光          林子雯
燈光助理   簡涓宇
收音          邱輔宣
劇照          簡涓宇
後期製作   周家暐
圖片


上一則   |   回上頁   |   下一則

關閉 [X]
關閉 [X]